Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bogsjön, 650471145983 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2513
Kommentar: