Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5374
Kommentar: