Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Råsasjön, 640520147194 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7539
Kommentar: