Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Huddagölen, 641652148179 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2851
Kommentar: