Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5701
Kommentar: