Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Månsjön, 643976147242 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 10052
Kommentar: