Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Axsjön, 652104147192 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12565
Kommentar: