Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddgölen, 650576146694 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5026
Kommentar: