Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 653504148736 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5026
Kommentar: