Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Dammagölen, 098703 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1521
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import