Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kyllesjön, 098190 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 25,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 38025
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import