Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Göljåsagölen, 098187 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3602
Kommentar: