Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3042
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import