Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 16,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 29632
Kommentar: