Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 34442
Kommentar: