Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 101034 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 17,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 25857
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import