Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Vippsjön, 098154 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16731
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import