Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hanhyltagölen, 101282 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1821
Kommentar: