Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Bolsjön, 101036 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 18350
Kommentar: