Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2021
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 55050
Kommentar: