Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9182
Kommentar: