Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kåpsjön 486, 07VM486 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 60,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: