Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059082, 06VAT059082 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4563
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import