Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058073, 06VAT058073 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15210
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import