Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060033, 06VAT060033 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 21294
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import