Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141010, 06VAT141010 Budgetår: 2022
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 13427
Kommentar: