Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FRÖSJÖN, 626594 143989 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 13,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: