Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HAGASJÖN, 626436 141646 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: