Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: