Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SJÖATORPASJÖN, 633241 146670 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import