Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERSJÖN, 629415 140492 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: alla
Kostnad totalt:
Kommentar: