Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BRÄNDASJÖ, 629643 142937 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: