Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: DREVSJÖN, 625951 143761 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: