Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FARSJÖN, 629205 140114 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 42,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: