Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GRÖNAGÅNGSGÖL, 633699 142872 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: