Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: