Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: