Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Kölabodasjön, 5024 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 70,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Doserare Årstid: alla
Kostnad totalt:
Kommentar: