Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LILLESJÖN, 631505 143363 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 0,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: