Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖGÖL, 631121 147437 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: höst
Kostnad totalt:
Kommentar: