Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STÖNJASJÖN, 629634 135792 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 38,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: