Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VISSJÖN, 628620 139129 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 150,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: