Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 463, 07VM463 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: