Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: VÄGLASJÖN, 626307 137707 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 50,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: