Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRGÖLEN, 626559 147221 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: