Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: ASKAKEN, 630174 135566 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: