Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: FERSJÖN, 633883 143286 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: