Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 628880 134755 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: