Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KRAXASJÖN, 625718 136411 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 30,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: