Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 627635 144563 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: vår
Kostnad totalt:
Kommentar: